ZAMKNIJ WIRTUALNĄ WYCIECZKĘ

Językowe perełki dzień 1-8

Językowe perełki dzień 1-8

Jeśli opuścili Państwo jakiś dzień zabawy nic straconego. Poniżej podajemy wszystkie zadania. Wypełnione karty zadań można złożyć w Bibliotece przy ul. Kolegiackiej 3  lub przesłać mailem na adres: wilanow@bibliotekawilanowska.pl (w treści maila prosimy wpisać "Językowe perełki") do 1 marca.

Ponieważ konkurs został zakończony pod każdym zadaniem prezentujemy odpowiedzi.

Karta zadań

Zadanie 1

Rebus przedstawia pewne słowo, które trzeba odgadnąć i podać jego definicję.

Imponderabilia - rzeczy nieuchwytne i niedające się dokładnie zmierzyć lub obliczyć, mogące jednak wywierać wpływ na jakieś sprawy.

Zadanie 2

Mówimy, że Adam namalował obraz lub, że obraz został namalowany przez Adama. Jak sobie jednak poradzić z przedstawionym poniżej zdaniem?

W karcie zadań prosimy o wpisanie podobnego przykładu.

W podanych przykładach mamy do czynienia z czasownikami nieprzechodnimi, czyli takimi, które nie mają strony biernej. Należą do nich np. czasowniki: spać, leżeć, rozmawiać, krzyczeć, pachnieć, stać.

Zadanie 3

Do odgadnięcia są dwa słowa, dla ułatwienia dodamy, że pochodzą z dziedziny regionalnych kulinariów. Zadanie polega na odszyfrowaniu nazw i podaniu ich znaczenia w karcie zadań.

Proziak - placki mączne z dodatkiem "prozy" pochodzące z Podkarpacia, znane też w innych częściach Polski.

Fuczki – łemkowskie danie. Smażone placki z kiszonej kapusty.

Zadanie 4

Liczba podwójna występowała w różnych językach i służyła do opisywania rzeczowników podwójnych i parzystych. Różni się ona od liczby mnogiej. Jednym z jej przykładów jest "słowie".

Zadanie, które przygotowaliśmy dzisiaj polega na podaniu dwóch innych przykładów wspomnianej liczby podwójnej.

Liczba podwójna jest starą konstrukcją, która służyła określaniu rzeczy mnogich lub parzystych. Należą do niej słowa: Oka, ucha, męża.

Zadanie 5

Na rysunku umieściliśmy różne zwierzęta, rośliny i rzeczy. Pierwsze litery ich nazw utworzą hasło, którego definicję należy podać. Dla ułatwienia dodamy, że w przypadku pana na rysunku, chodzi nam o instrument, który trzyma w ręce i tak, jest on taki mały.

Fintifluszka – drobny przedmiot bez określonego przeznaczenia; szczególik; drobiazg; głupstewko.

Zadanie 6

Czcienie to dawne określenie na czytanie. Obecnie już się go nie używa i pewnie, gdyby je wypowiedzieć, ktoś uznałby, że chodzi o czczenie, a to przecież dwa różne słowa.

Trudne wyzwanie na dziś polega na odmianie czcienia przez osoby. Trzymamy za Was kciuki!

Ten czasownik mógł sprawić trochę kłopotów. Odmienia się go następująco:

ja cztę

ty czciesz

on czcie

my czciemy

wy czciecie

oni cztą

Zadanie 7

We fragmencie wiersza Marii Konopnickiej "Pobudka wiosny" ukryliśmy pewne słowo, które trzeba odkodować, podać jego znaczenie a następnie odmienić przez przypadki.
Jesteśmy ciekawi, czy kod sprawi Wam trudność?
Mała wskazówka - słowo składa się z 6 liter.

Poszukiwanym słowem była jątrew czyli bratowa.

M: jątrew

D: jątrwi

C: jątrwi

B: jątrew

N: jątrwią

MSC: jątrwi

W: jątrwi

l.m.

M: jątrwie

D: jątrwi

C: jątrwiom

B: jątrwie

N: jątrwiami

MSC: jątrwiach

W: jątrwie

Zadanie 8

Ostatnie zadanie jest najdłuższe. Które z zamieszczonych w zdaniach form są poprawne?

blog, ale forma bloga również jest przyjęta

kaszy manny

orłowi, ale forma orłu nie jest błędna

linii najmniejszego oporu

cudzysłowie

perfumy

kisielu

logo, ale dopuszczalna jest również odmiana tego słowa

stylów

w każdym razie

przywiązywać wagę do czegoś

być samemu jak palec

postawić kropkę nad i

2021-02-21 / godz. 10:00

Nowości

1
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2
6

Kontakt do filii

Biblioteka Główna (Wypożyczalnia 52) ul. Kolegiacka 3 > tel. 22 423 57 55
e-mail: wilanow@bibliotekawilanowska.pl
Filia "Powsin" (Wypożyczalnia 126) ul. Przyczółkowa 27a > tel. 22 648 25 03
e-mail: powsin@bibliotekawilanowska.pl
Filia „Radosna” (Wypożyczalnia 133) ul. Radosna 11 > tel. 22 764 82 81
e-mail: radosna@bibliotekawilanowska.pl
Filia "Miasteczko Wilanów" (Wypożyczalnia 137) al. Rzeczypospolitej 14 > tel. 22 642 24 26
e-mail: mw@bibliotekawilanowska.pl

Biblioteka w serwisie Facebook

logologologologo
W 2020 roku zakup książek w wysokości 25 000 zł zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
fb BIBLIOTEKA W SERWISIE FACEBOOK.COMbip BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ