Skip to main content

Godziny otwarcia

Jeśli masz wolny czas i chęć do pracy? Zostań naszym wolontariuszem! Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów zaprasza do współpracy.

Jako wolontariusz możesz uczestniczyć w różnych działaniach i projektach:

 • pomagać przy organizacji imprez kulturalnych: wystaw, konkursów, spotkań autorskich,
 • pomagać dzieciom w odrabianiu lekcji,
 • pomagać dzieciom niepełnosprawnym w bibliotece,
 • organizować zajęcia edukacyjne, plastyczne, teatralne dla dzieci,
 • organizować rozgrywki gier planszowych,
 • prowadzić naukę gry w szachy, brydża itp.,
 • pomagać w przygotowaniu materiałów do pracy z dziećmi, dekoracji i rekwizytów do zajęć,
 • prowadzić kursy komputerowe dla seniorów,
 • prowadzić warsztaty, udzielać porad itp.
 • uczyć języków obcych dzieci i dorosłych,
 • pomagać w innych pracach bibliotecznych.

Wolontariuszem może zostać, każda chętna osoba w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach, która ukończyli 13 rok życia i zgłosiła w wybranej bibliotece chęć współpracy.

Chęć podjęcia wolontariatu można zgłosić kierownikowi dowolnej filii Biblioteki w Dzielnicy Wilanów.

Następnie po ustaleniu zadań podpisać umowę „Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych”. Osoby niepełnoletnie dodatkowo muszą przedłożyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

Wolontariuszowi przysługuje prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń wolontarystcznych i opinii o wykonywanej pracy.

Zapraszamy do współpracy.

Wszelkich informacji udziela:

Koordynator wolontariatu
Zefiryna Moryc
Tel. (22) 423 57 55
Mail: z.moryc@bibliotekawilanowska.pl

Plakat o wolontariacie